Skip to content

Båtrampe og kranhiv

Utsettingsrampe

Det er selvbetjent utsettingsrampe ved moloen, som kan brukes for mindre båter.

Den er sperret med kjetting (ikke låst). Sett kjettingen på plass etter bruk. Bil og båthenger må ikke stå plassert på rampen.

Pris pr. gang er kr. 50,-

Kranhiv

Kranfører:  Harry Sjøvold, tlf. 90792385

Reserve:  Svein Andersen, telefon 95284089

Pris pr. løft er kr. 500,- for medlemmer og 700,- hvis man ikke er medlem