Skip to content

Skal du bruke båtplassen din i 2023?

Hvis ikke, gi beskjed til styret før nyttår, og du blir fakturert med 1/2 årsavgift og fritatt for dugnad. Dersom man ikke gir beskjed men plassen ikke benyttes før 15/6 vil båtforeningen allikevel leie ut plassen til andre søkere.

Styret