Plassering

Skriv ut

alt


Gjestehavnplassene begynner ca 100 meter øst fra den østre moloenden. Der vil det være et skilt som viser 
starten på gjestplassene.

Plassene ligger langs moloen og helt til kaia.

Yttersiden av bølgebryter skal IKKE brukes til fortøying.De fire innerste plassene har fortøyningstau som er festet i moloen og må hentes der.
De 3 neste plassene har bøyer som men huker seg fast i og går inn til moloen.
Det er også mulig å bruke bøyen utenfor de de tre, men fortøy øst for denne.
Avhengig av båtstørrelsen kan man fortøye 9-11 båter, som på bildet ovenfor.

Private plasser kan benyttes etter forspørsmål.